1. Είσοδος - Ισόγειο

2. Είσοδος - 1ος Όροφος

3. Είσοδος - 2ος Όροφος

4. Θεωρείο - Ισόγειο

5. Θεωρείο - 1ος Όροφος

6. Θεωρείο - 2ος Όροφος

7. Πλατεία

8. Αίθουσα Προβών