ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ροσσίνι, Η Ιταλίδα στο Αλγέρι


2005 – 2006, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Φινάλε, Va sossopra il mio cervello, Α΄ Πράξη
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα