ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ροσσίνι, Η Ιταλίδα στο Αλγέρι


2005 – 2006, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Τερτσέτο, Papataci! Che mai sento, Β΄ Πράξη
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα