ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τζορντάνο, Αντρέα Σενιέ


2000 – 2001, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Σενιέ, Un di all’azzurro spazio, Α΄ Πράξη
Μονωδός: Αλμπέρτο Κούπιντο
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα