ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τζορντάνο, Αντρέα Σενιέ


2000 – 2001, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Ζεράρ, Nemico della patria, Γ΄ Πράξη
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα