ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τζορντάνο, Αντρέα Σενιέ


2000 – 2001, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Μανταλένας, La mamma morta, Γ΄ Πράξη
Μονωδός: Ιουλία Τρούσσα
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα