ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τζορντάνο, Αντρέα Σενιέ


2000 – 2001, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Σενιέ, Come un bel di di Maggio, Δ΄ Πράξη
Μονωδός: Αλμπέρτο Κούπιντο
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα