ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τζορντάνο, Αντρέα Σενιέ


2000 – 2001, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Ντουέτο Μανταλένας-Σενιέ I, Vicino a te, Δ΄ Πράξη
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα