ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤζορντάνο, Φεντόρα

Τζορντάνο, Φεντόρα


1998-1999, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Περιδέραιο γυναίκας μονωδού
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα