ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μαντάμα Μπαττερφλάι (Madame Butterfly)

1963-1964

ΕΤΟΣ: 1963-1964