ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μαντάμα Μπαττερφλάι (Madame Butterfly)

1970-1971

ΕΤΟΣ: 1971