ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οθέλλος (Otello)

1960-1961
Ποιητικό κείμενοΑρρίγκο Μπόιτο

ΕΤΟΣ: 1960-1961