ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οθέλλος (Otello)

1964-1965
Ποιητικό κείμενοΑρρίγκο Μπόιτο

ΕΤΟΣ: 1965