ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1957-1958
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1958