ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1958-1959
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1958