ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1961-1962
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1961-1962