ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1962-1963
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1963