ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1963-1964
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1963