ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1964-1965
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1965