ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1965-1966
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1966