ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1966-1967
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1967