ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1969-1970
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1969-1970