ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1971-1972
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1972