ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1972-1973
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1973