ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1973-1974
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1973-1974