ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1987-1988
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1987-1988