ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

2000-2001
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 2001