ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Α. Βώττης

Μετάφραση λιμπρέτου στα ελληνικά