01/08/2016

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει ενημερωτική ακρόαση για μονωδούς (εξωτερικούς συνεργάτες).

Εάν κριθεί απαραίτητο από τον αριθμό των συμμετεχόντων, οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν και στις 10 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τις ίδιες ώρες.
Η Ε.Λ.Σ. ενδέχεται να καλέσει μονωδούς σε δεύτερη ακρόαση στις 20/9.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν:
Α. Μια άρια κλασικής περιόδου
Β. Μια άρια ρομαντικής περιόδου
Γ. Μια άρια επιλογής


Η Επιτροπή Ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία. Επίσης, η ακρόαση θα βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
Τίτλους σπουδών (δίπλωμα)
Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία και
Να δηλώσουν τις άριες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Αλλαγές στο δηλωθέν ρεπερτόριο δεν θα γίνουν δεκτές.


Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

1. Στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣ, στο Πρωτόκολλο, οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 3ος Όροφος, τηλ.210-3711330. Το καθημερινό ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι 8.30 έως 15.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση : protocol@nationalopera.gr

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι την Πέμπτη 1/9/2016, στις 14.00. (Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την ώρα αυτή).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ