Όροι και προϋποθέσεις

1. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους με την απλή ή έστω φευγαλέα επίσκεψη (φυλλομέτρηση) της παρούσας και μόνον, ή με την ανάκτηση αποθηκευμένων δεδομένων από μηχανές αναζήτησης, ως χρήστες της, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τους τηρείτε.


2. Σε περίπτωση μη καθολικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης σας συνιστούμε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και να μην αντλείτε περιεχόμενο από αυτήν αμέσως ή εμμέσως, μέσω προσωρινά αποθηκευμένων δεδομένων από διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης.


3. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο αυτής είναι επιτρεπτή πάντα σε προσωρινή βάση, με την έννοια ότι η ΕΛΣ δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να αποκλείσει, περιορίσει, τροποποιήσει τον τρόπο πρόσβασης στην Ιστοσελίδα καθολικά ή σε υποσελίδες αυτής.


4. Η ΕΛΣ διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέπει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, καθολικά, ή σε υποσελίδες αυτής, μέσω διαδικασίας ασφαλούς ταυτοποίησης χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, θα αποσταλεί στους δικαιούχους πρόσβασης τοόνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, δεδομένα τα οποία οι δικαιούχοι υποχρεούνται να μη γνωστοποιήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους. Η ΕΛΣ  διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει μόνιμα ή προσωρινά οποιοδήποτε δικαιούχο χρήστη με πρόσβαση σε προστατευμένες υποσελίδες της Ιστοσελίδας, χωρίς πρότερη ειδοποίηση, εφόσον η ενέργεια αυτή γίνεται για λόγους τεχνικούς ή υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις περί παραβίασης των παρόντων Όρων ή της κείμενης νομοθεσίας.


5. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διατίθενται στους χρήστες «ως έχουν» και η ΕΛΣ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, ούτε εγγυάται συνολικά: α)    την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β)    το περιεχόμενο το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ)    ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.


6. Ως χρήστες της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε την υποχρέωση να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προστασίας από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.


7. Ως χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν υποκαθιστούν ούτε αντικαθιστούν τις διοικητικές δομές και τα όργανα της ΕΛΣ στην οποίτα όργανα πρέπει να απευθύνεσθε. Η ΕΛΣ είναι υπεύθυνη για την εγκυρότητα και την επικαιροποίηση των αναρτώμενων πληροφοριών ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.


8. Στην ιστοσελίδα παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για δική σας διευκόλυνση. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι η ΕΛΣ γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο τω ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι.


9. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο στους χρήστες της υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ΕΛΣ είναι δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή έχει την άδεια των δικαιούχων να προβαίνει σε εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου, όπου αυτό απαιτείται.


10. Τυχόν προσωπικά δεδομένα έχουν αναρτηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του προσωπικού της ΕΛΣ. Απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων αυτών και η περαιτέρω επεξεργασία τους για άλλους σκοπούς, κατά παράβαση του Ν. 2472/97.


11. Η ΕΛΣ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων επισκεψιμότητας της παρούσας Ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους, για τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση της και τη βελτίωση της λειτουργίας προς όφελος των χρηστών.


12. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτύπωση, η αναπαραγωγή, φόρτωση, διανομή, μετάδοση ή αναδιανομή  πώληση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring)  για οποιαδήποτε ξένη με την παρούσα χρήση, μέρους ή του συνόλου του υλικού ή της αποτύπωσης της ιστοσελίδας (layout), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΛΣ.


13. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΛΣ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του διαδικτυακού  τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.


14. Η ΕΛΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


15. Εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων είναι αποκλειστικά το Ελληνικό. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων των Αθηνών.


16. Κάθε επικοινωνία σχετικά με την Ιστοσελίδα θα απευθύνεται στο Διαχειριστή της και θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@nationalopera.gr