Contact us

OLYMPIA THEATRE 
Akadimias 59-61, 10679 Athens
Panepistimio METRO Station

Tel.: +30 210 3662100
Fax: +30 210 3662019

e-mail: digitalarchive@nationalopera.gr