ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Χαίντελ, Αλτσίνα


2004 – 2005, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Μοργκάνας, Tornami a vagheggiar, A΄ Πράξη
Μονωδός: Ελπινίκη Ζερβού
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα