ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Χαίντελ, Αλτσίνα


2004 – 2005, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Αλτσίνας, Ah! Mio cor, Β΄Πράξη
Μονωδός: Μάτα Κατσούλη
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα