ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΞηρέλλης, Ανοιξιάτικο παραμύθι

Ξηρέλλης, Ανοιξιάτικο παραμύθι


Πάρτα φωνής (σπαρτίτο), Α΄ Πράξη
Συνθέτης: Τίτος Ξηρέλλης
Ενορχηστρωτής: Τίτος Ξηρέλλης
Πρώτη παρουσίαση στην ΕΛΣ: 1975-1976