ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΟρχήστρα δωματίου Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ορχήστρα δωματίου Εθνικής Λυρικής Σκηνής


2003-2004, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα