ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠετρίδης, Άγιος Παύλος

Πετρίδης, Άγιος Παύλος


Πάρτα φωνής (σπαρτίτο)
Πρώτη παρουσίαση στην ΕΛΣ: Φεστιβάλ Αθηνών, 1966