ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΡοσσίνι, Ο κόμης Ορύ

Ροσσίνι, Ο κόμης Ορύ


2007 - 2008, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Αμφίεση γυναικών χορωδών
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα