ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Βέρθερος (Werther)

Βέρθερος (Werther)

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ζυλ Μασνέ
ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Πωλ Μιλλέ
Λυρικό δράμα σε τέσσερις πράξεις