ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Φιντέλιο (Fidelio)

1949-1950

ΕΤΟΣ: 1950