ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η δύναμη του πεπρωμένου (La forza del destino)

1956-1957 (μη αναφερόμενες ημερομηνίες)
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1956-1957