ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΗ ψευτοπεριβολάρισσα (La finta giardiniera)

Η ψευτοπεριβολάρισσα (La finta giardiniera)

2003-2004
Ποιητικό κείμενοΤζουζέππε Πετροζελλίνι

ΕΤΟΣ: 2004
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 18 Απριλίου 2004