ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η υπηρέτρια κυρά (La serva padrona)

Η υπηρέτρια κυρά (La serva padrona)

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Τζεννάρο Αντόνιο Φεντερίκο
Ιντερμέδιο σε δύο μέρη