ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Καβαλλερία ρουστικάνα (Αγροτική ιπποσύνη) (Cavalleria rusticana)

1947-1948

ΕΤΟΣ: 1947-1948