ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Καβαλλερία ρουστικάνα (Αγροτική ιπποσύνη) (Cavalleria rusticana)

1952-1953

ΕΤΟΣ: 1952-1953