ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Καβαλλερία ρουστικάνα (Αγροτική ιπποσύνη) (Cavalleria rusticana)

1954-1955

ΕΤΟΣ: 1954-1955