ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μαντάμα Μπαττερφλάι (Madame Butterfly)

1949-1950

ΕΤΟΣ: 1950