ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μαντάμα Μπαττερφλάι (Madame Butterfly)

1952-1953

ΕΤΟΣ: 1952-1953