ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μαντάμα Μπαττερφλάι (Madame Butterfly)

1982-1983

ΕΤΟΣ: 1983