ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μποέμ (La bohème)

1951-1952

ΕΤΟΣ: 1952