ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μπορίς Γκοντουνόφ (Борис Годунов)

1969-1970
Ποιητικό κείμενοΜοντέστ Μούσσοργκσκι

ΕΤΟΣ: 1970